Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Ο όρκος των αθέων υπουργών - η ορκωμοσία αυτή θα γίνεται και εις το όνομα αναρχικών, κλεπτών, τρομοκρατών, ληστών, δολοφόνων, εκβιαστών, ψευδόρκων αντιχρίστων και απάτριδων..

Τότε έγραψα («Καθημερινή», 21-5-98) ότι η ορκωμοσία αυτή θα γίνεται και εις το όνομα αναρχικών, κλεπτών, τρομοκρατών, ληστών, δολοφόνων, εκβιαστών, ψευδόρκων, καταχραστών, επιόρκων, εκμεταλλευτών, αντιχρίστων και απάτριδων Μαρτύρων του Ιεχωβά, αιρετικών, αλλοθρήσκων, οπαδών των επικινδύνων παραθρησκειών, εγκληματιών πάσης φύσεως κ.λπ. Όλοι οι τοιούτοι υπάρχουν εις τον ελληνικόν λαόν. 

Κατά το έτος 1998, 53 βουλευταί είχον προτείνει να ορκίζωνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι βουλευταί, όχι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, ως ορίζει το Σύνταγμα, αλλά «εις το όνομα του ελληνικού λαού».
 
Τώρα, δια πρώτην φοράν, είχομεν ορκωμοσίαν των νέων υπουργών «εις την τιμήν και υπόληψίν» των. Όμως, ο όρκος δια την ανάληψιν δημοσίων καθηκόντων πρέπει να δίδεται εν ονόματι υπερτάτης αξίας, εις κάτι το πανυπερτέλειον και αμετάβλητον. Και αυτό είναι μόνον ο Θεός. Ο τοιούτος όρκος, από της αρχαιότητος και μέχρι σήμερον, δίδεται εις το θείον. Ο όρκος του Ιπποκράτους αρχίζει: «Ορκίζομαι εις πάντας τους θεούς…». 
 
Οι φαιδροί αυτοί άνθρωποι φαίνεται ότι ετυφλώθησαν εγωιστικώς ένεκα του υπουργικού αξιώματος και έθεσαν την αμφιλεγομένην τιμήν και υπόληψίν των υπεράνω του Θεού η υπεράνω οιασδήποτε άλλης υπερτάτης αξίας. 
 
Ποίαν τιμήν και υπόληψιν έχουν οι άνθρωποι αυτοί, όταν ενετάχθησαν εις μίαν κυβέρνησιν η οποία επεδείνωσεν εις το έπακρον την οικονομικήν δυσπραγίαν των Ελλήνων και υποσκάπτει τα θεμέλια της Ελληνορθοδόξου Παραδόσεως του Γένους ημών; Δυστυχώς, η τιμή και η υπόληψις πολλών πολιτικών έχει αμαυρωθή με καταδικαστικάς αποφάσεις και δημοσιευόμενα συγκλονιστικά σκάνδαλα πολιτικής πράξεως. Εξ άλλου, η τιμή και η υπόληψις πολιτικών αμφισβητείται από τους ιδίους τους πολιτικούς, οι οποίοι συνεχώς αλληλοϋβρίζονται εντός του κοινοβουλίου. 
 
Οι νέοι αυτοί υπουργοί, ο άθεος Πρωθυπουργός και οι άλλοι ομοϊδεάται των αποστρέφονται και περιφρονούν το άγιον Ευαγγέλιον, αντί να προσπαθούν δια την εφαρμογήν του. Εάν το άγιον Ευαγγέλιον εφηρμόζετο από όλους, δεν θα υπήρχον αναρχικοί, κλέπται, λησταί, τρομοκράται, δολοφόνοι κ.λπ. Ούτε φυλακαί θα υπήρχον. Το θεμελιώδες τρίπτυχον της διδασκαλίας του Ευαγγελίου είναι η Αλήθεια, η Δικαιοσύνη και η Αγάπη. Χωρίς Θεόν όλα επιτρέπονται και όλα τα κακά διαπράττονται. Η αθεΐα είναι η πρώτη αιτία πάσης εγκληματικότητος.
Κύριοι, συνέλθετε. Δεν είσθε μόνον άθεοι και περιφρονηταί του ορθοδόξου ελληνικού Λαού, αλλά δεν είσθε ούτε σοβαροί.
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος και Δημοσιογράφος

Πηγή 

1 σχόλιο:

  1. Αγαπητέ αδελφέ π. Ιωάννη, κατ΄ αρχήν χαίρομαι που βλέπω το όνομά σου και εδώ, που το γνωρίζω από την έκδοση της Ελληνικής Πατρολογίας. Θέλω να σου υπενθυμίσω, ότι ο Θεός πολλές φορές για να μας συνετίσει, μας αφήνει να μας κυβερνούν αλλόθρησκοι και άθεοι. Αυτό γίνεται και τώρα, αφού παραβήκαμε τις εντολές του Θεού. Αφού εμείς ο Ορθοδοξοι Χριστιανοί, που έπρεπε να είμαστε φύλακες των ετνολών του Θεού, καταπατούμε τις εντολές του Θεού, ο Θεός κάνει χρήση άλλων οργάνων, αθέων, που θα επιβάλουν μτην τήρηση των εντολών του Θεού. Μία από αυτές τις εντολές είναι η αυστηρή απαγόρευση του όρκου, παντού. Όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά των βουλευτές, υπουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και στα δικαστήρια, όπου τα δικαστήρια επιβάλουν στους Χριστιανούς να κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε ο Σωτήρας Χριστός, βάζοντας το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο, όπου είναι γραμμένη αυτή η εντολή του Σωτήρα Χριστού για την απαγόρευση του όρκου. Και θα έλεγα, αφού οι δικαστές δεν συνηθίζουν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, αυτοί δεν ξέρουν. Αλλά θα περίμενα από ΟΛΟΥΣ τους ιερωμένους να ξέρουν. Όσον αφορά το τελευταίο, μου φαίνεται ότι κάνω λάθος. Δεν ξέρουν ούτε όλοι οι ιερωμένοι. Πρέπει να διαβάζουμε και να τηρούμε ΟΛΟΙ τις εντολές του Σωτήρα Χριστού και οι ιερωμένοι να είναι σαν τα μαντρόσκυλα που δεν αφήνουν το ποίμνιο του Σωτήρα Χριστού να ξεφύγει. Γι΄ αυτό παρθέτω τον ακόλουθοο σύνδεσμο, να διαβάσεις τί είπαν άγιοι άνθρωποι για τον όρκο. http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7B77CD32FD-C29B-4CDE-8BE1-3BAB7317FF88%7D

    ΑπάντησηΔιαγραφή