Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

«Η κεντροδεξιά με αποστράτευσε και η αριστερά αρνείται να εφαρμόσει τις Δικαστικές Αποφάσεις για αποκατάσταση της βλάβης μου….» Σμρος Τσακάλης Αθανάσιος.

«Η κεντροδεξιά με αποστράτευσε και η αριστερά αρνείται να εφαρμόσει τις Δικαστικές Αποφάσεις για αποκατάσταση της βλάβης μου….» Σμρος Τσακάλης Αθανάσιος.
Συγκεκριμένα στην υπ’ αρ. 163/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έκρινε ως εξής:«Συγκεκριμένα στο από 01-1-10 μέχρι 09-03-10 Σημείωμα Αξιολόγησης του βαθμολογείται με το βαθμό εβδομήντα πέντε (75) στα διανοητικά προσόντα και σημειώνεται στην περιγραφή τυχόν ελαττωμάτων ότι «Επιδεικνύει απόλυτο τρόπο σκέψης» και στην τελική εικόνα για το αξιολογούμενο ότι: «Δεν διαθέτει ευελιξία πνεύματος, ώστε να αντιλαμβάνεται πλήρως την ουσία του προβλήματος». Στην από 27-10-08 μέχρι 31-12-09 Έκθεση Αξιολόγησης του βαθμολογείται με τους βαθμούς εβδομήντα (70) στα διανοητικά προσόντα «νοημοσύνη και κρίση», «αντίληψη της πραγματικότητας» και από τον γνωματεύοντα στο επαγγελματικέ προσόν «στρατιωτικό πνεύμα», στο διοικητικό «κύρος» και εβδομήντα οκτώ (78) στην γενική ικανότητα για το κατεχόμενο βαθμό.

Επίσης σημειώνεται ότι «ο απόλυτος τρόπος σκέψης και η εμμονή του σε ορισμένες αντιλήψεις, επηρεάζει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό κυρίως των ανωτέρων του», «….ορισμένες ενέργειες του αντίκεινται στην στρατιωτική δεοντολογία», 3 «…ορισμένες ενέργειες του δίνουν εικόνα Αξιωματικού με μειωμένο αυτοσεβασμό», «…η παρουσία του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό έδωσε λανθασμένη εικόνα για μεγάλο αριθμό Αξιωματικών του ΠΝ», «….δεν ενεργεί παντα με τους άγραφους νόμους», «…ορισμένες ενέργειες του κρίνονται αντιδεολογικές », και «Δεν διαθέτει ευελιξία πνεύματος, ώστε να αντιλαμβάνεται πλήρως την ουσία του προβλήματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να τελματώνει η σκέψη του, να μην υπάρχει ουσιαστική κατανόηση του προβλήματος και ορισμένες φορές να αντιδρά αντιδεολογικά».

β. επειδή, η προπαρατεθείσα αιτιολογία δεν δύναται να στηρίξει νομίμως και επαρκώς την επίδικη κρίση του αιτούντος ως διατηρητέου στον αυτό βαθμό, διοτι α) οι βαθμολογίες του ……..δεν αποκλείει κατ’ αρχήν, το χαρακτηρισμό του ως προακτέου κατ’ αρχαιότητα και β) οι παρατηρήσεις που έχουν τεθεί στο περιγραφικό μέρος του σημειώματος και της εκθέσεις αξιολόγησης δεν δύνανται να στηρίξουν αυτοτελώς την ανωτέρω δυσμενή κρίση του αιτούντος, δεν κατάστησαν δυνατή την βαθμολόγηση από τους βαθμολογητές του κάποιου ουσιαστικού του προσόντος κάτω του καλώς, ούτε συναρτά το Συμβούλιο τις παρατηρήσεις αυτές με συγκεκριμένα ουσιαστικά προσόντα, στα οποία κατά την κρίση του υστερεί ο αιτών σε βαθμό κάτω του καλώς.»


Πάραυτα, μετά και την μεγάλη χρονική καθυστέρηση να συμπεριληφθώ σε συνεδρίαση του ΑΝΣ, την 12 Μάιου 2017 εκδίδεται από το ΓΕΝ/Β3 το υπ’ αρ. Φ.416.34/92/213133/Σ.3133 έγγραφο, από το όποιο ενημερώνομαι ότι συμπεριλήφθηκα εν τέλει σε Τακτική Κρίση και κρίθηκα εκ νέου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΣ για τους ίδιους λόγους που είχαν κριθεί από το Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αρ. 163/2015 Απόφαση, ως μη σύννομοι

Εν τέλει μου δημιουργείται το εξής ερώτημα: Μήπως για όσα αναφέρουν για το πρόσωπο μου δλδ «Επιδεικνύει απόλυτο τρόπο σκέψης» «Δεν διαθέτει ευελιξία πνεύματος, ώστε να αντιλαμβάνεται πλήρως την ουσία του προβλήματος» «ο απόλυτος τρόπος σκέψης και η εμμονή του σε ορισμένες αντιλήψεις..» «…ορισμένες ενέργειες του δίνουν εικόνα Αξιωματικού με μειωμένο αυτοσεβασμό» «Δεν διαθέτει ευελιξία πνεύματος,….» «Αποτέλεσμα αυτού είναι να τελματώνει η σκέψη του, να μην υπάρχει ουσιαστική κατανόηση του προβλήματος….», διακατέχουν τους ίδιους και σύμφωνα με την αντίληψη τους και την προσωπική τους κρίση (διοτι το Διοικητικό Εφετείο τους έκρινε μη σύννομους). Μήπως πρέπει να τεθούν σε αποστρατεία διοτι εμμένουν στην άποψη τους;;;;


Συνδικαλιστές, Αποστολάκη τι έχετε να πείτε για αυτά;;;; ΘΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;;;;


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΤΕ, ΕΑΝ ΠΡΟΕΒΗΚΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;;;;;; https://asimpiestos.blogspot.com/2012/06/blog-post_11.html

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου